Czym są drukarki SLS?

Czym są drukarki SLS?

0 1161

Mianem drukarek 3D SLS (Selectibe Laser Sintering) zwykło określać się zbiorczo te urządzenia przeznaczone do druku przestrzennego 3d, które umożliwiają drukowanie elementów przy wykorzystaniu metody selektywnego spiekania laserowego materiałów, które bazują na surowcach nazywanych poliamidami. Ta technologia druku zaliczana jest do najstarszych z wykorzystywanych obecnie metod szybkiego prototypowania, konkurując z drugą, równie często wykorzystywaną metodą – SLA.

Rozwijana już od ponad 30 lat technologia, spośród wszystkich technologii druku 3d, o które oparte są aktualnie produkowane drukarki 3d, stanowi jedną z najpopularniejszych, zaś najczęściej wykorzystywana do jest do krótkoseryjnej produkcji części technicznych. Coraz częściej, dzięki postępującemu procesowi udoskonalania tej technologii, traktowana jest też jako konkurencyjna forma wytwarzania elementów technicznych wobec ich maszynowej produkcji przy pomocy formowania wtryskowego. O ile też nie została jeszcze wprawdzie wdrożona jako element ciągu produkcyjnego seryjnej produkcji materiałów, o ty jednak znaleźć już można przedsiębiorców, którzy wykorzystują drukarki SLS do produkcji nisko-seryjnej, co dotyczy głównie skomplikowanych geometrycznie detali, których koszt uzyskania przy wykorzystaniu druku przestrzennego 3d pozostaje konkurencyjny wobec alternatywnych, klasycznych metod wytwarzania.

Do największych zalet drukarek SLS zaliczyć można przede wszystkim stosunkowo niskie koszty ich eksploatacji. Materiały wykorzystywane do druku w tej technologii nie należą do najdroższych na rynku i pozwalają na tworzenie prototypowych elementów z niskim nakładem kosztów własnych. Łącząc tę cechę z relatywnie wysoką trwałością drukarek SLS oraz wysoką jakością materiałów wykorzystywanych do ich produkcji, można też śmiało stwierdzić, że gwarantują one szybki zwrot inwestycji – co warunkowane jest też coraz niższymi cenami poszczególnych urządzeń oferowanych przez producentów i dystrybutorów krajowych oraz światowych marek, w tym także – wiodących producentów, będących pionierami nowych rozwiązań na rynku druku 3d. Eksperci z branży zauważają przy tym więcej korzyści związanych z wyborem drukarek SLS. Posiadane przez nie certyfikaty biozgodności oraz przydatności do kontaktu z żywnością pozwalają na ich wykorzystanie w różnorodnych branżach przemysłu i gospodarki. Dość ułatwiony jest też proces ich wykorzystywania, oczyszczania i eksploatacji. Niezużyty (niespieczony) proszek używać można ponownie w procesie druku, nie łączy się on też z wytworzonymi elementami, dzięki czemu możliwe jest łatwe oczyszczanie detali z tych elementów. Najnowsze drukarki 3D SLS oferują też wysoką prędkość pracy, co jest istotne w przypadku, gdy drukarka przeznaczona będzie do produkcji większej ilości prototypów i elementów. Przed wyborem odpowiedniego sprzętu warto natomiast skontaktować się z podmiotami oferującymi drukarki poszczególnych producentów. Pomogą oni w wyborze oraz dopasują kupowane urządzenie do naszych preferencji oraz celów, w jakich będzie ono nabywane.

NO COMMENTS

Leave a Reply