Zaskakujący świat nauki

Zaskakujący świat nauki

0 399

Świat nauki jest tak ogromny i rozległy, że niemożliwością jest poznać wszystkie jego tajniki. Nawet najwięksi pasjonaci ograniczają się do zaledwie kilku dziedzin.

Czym jest nauka?

To jeden z rodzajów nabytej wiedzy ludzkiej o wysokim statusie poznawczym. Pojęcie wydaje się być skomplikowane, jednak w dużym uproszczeniu wyjaśnienie jest banalnie proste. Nauka to całościowy system powiązanych z sobą definicji, pojęć, opisów, obserwacji, teorii, czyli zbiór faktów. Nauka jest wszystkim, co zostało udowodnione, lub tylko poddane teoretyzowaniu z wszelkich możliwych dziedzin. Nieustannie rozwija się i odkrywa przed nami swoje tajemnice. Należy zaznaczyć, że wiedza naukowa nie jest wiedzą potoczną.

Rozległy świat nauki

Specjalizacje i dyscypliny naukowe — brzmi to niezwykle dostojnie. Jednak każdy z nas na co dzień ma do czynienia z naukowymi wynalazkami, ponieważ tak naprawdę wszystko, co wiemy, czego używamy i wykorzystujemy, zostało kiedyś odkryte, czy też wynalezione. Nauką jest wiedza o kosmosie, o człowieku, o prehistorii, o sztuce, o ekonomii, a także o faunie i florze, czy życiu społecznym.

Odkrycia naukowe

Często czytamy lub słyszymy, że międzynarodowy zespół badaczy lub naukowców dokonał jakiegoś odkrycia. Tak właśnie rozwija się świat nauki, poprzez poznawanie. Odkrycie naukowe, w przeciwieństwie do wynalazku, które jest nowym rozwiązaniem technicznym, charakteryzuje się w przeważającej mierze przypadkowością. Jest to najczęściej niezamierzone, lub poprzedzone rozległym programem badawczym działanie zakończone sukcesem.

Największe wynalazki naukowe dotyczą wynalezienia żarówki (Thomas Edison), wyprodukowania pierwszego antybiotyku (penicylina — Alexander Fleming), oraz zaprojektowanie pierwszego teleskopu zwierciadłowego (Isaac Newton).

Do spektakularnych odkryć wszechczasów można zaliczyć odkrycie promieni X ( Wilhelm Roentgen), a także  odkrycie pełnej struktury ludzkiego genomu. Burzę emocji wywołało niedawne odkrycie przez NASA planety nazwanej GJ 357d, na której panują warunki umożliwiające występowanie wody w stanie ciekłym.