Digitalizacja podręczników szkolnych czy projektowanie od podstaw?

Digitalizacja podręczników szkolnych czy projektowanie od podstaw?

0 2950

Można spodziewać się, że w przyszłości zamiast korzystać z tradycyjnych książek, uczniowie różnych szkół, na poszczególnych szczeblach edukacji, będą korzystać ze zdigitalizowanych podręczników szkolnych na laptopach i tabletach. Niemniej, czy rewolucja podręcznikowa ma się sprowadzać wyłącznie do przeniesienia w formie pdf-u treści dzisiejszych książek i oddania ich do dyspozycji uczniów?

E-podręcznik to nie książka w wersji PDF

Z założenia, przygotowywane w 2015 roku e-podręczniki przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i powołany do tego celu odpowiedni zespół, w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła” nie będą wersją PDF dotychczasowych książek, z których korzystają uczniowie. E-podręczniki będą w pełni interaktywnym, szczegółowo zaplanowanym zasobem cyfrowym i multimedialnym.

Projekt rządowy realizowany jest w równej mierze przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. „Cyfrowa Szkoła” jest kompleksowym programem, obejmującym przygotowanie nie tylko e-podręczników, ale i wyposażenie szkół w odpowiednie oprogramowanie i sprzęt. W ramach projektu ponad 400 szkół otrzymało pracownie informatyczne z nowoczesnymi laptopami, tabletami i innym sprzętem. Dodatkowo, realizowane są i inne, pokrewne projekty, np. składnik szkoleniowy „e-nauczyciel”. W jego ramach zostanie przeszkolonych 20 tysięcy polskich nauczycieli.

„Cyfrowa Szkoła” zostanie zwieńczona przygotowaniem w pełni darmowych, opartych na wolnej licencji w zakresie praw autorskich, e-podręczników dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  Będą to od podstaw przygotowywane e-booki, które mają spełniać wymagania ministerialne w zakresie aktywizowania do nauki dzieci, które z nich korzystają. Budżet projektu e-podręcznik wynosi 45 mln zł.

Założenia dla e-podręczników

MEN definiuje e-podręcznik, jako specjalnie zaprojektowaną, interaktywną aplikację elektroniczną, która będzie pozwalała zarówno nauczycielom, jak i uczniom, na prowadzenie i branie udziału w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dodatkowo, e-podręcznik, który zostanie oddany do użytku uczniów, nauczycieli i rodziców już 1 września 2015 roku, musi być zgodny z podstawą programową i dopuszczony do wykorzystywania w szkołach przez MEN.

Głównym celem stawianym przed elektronicznymi podręcznikami szkolnymi jest uatrakcyjnienie nauki w szkołach i wprowadzenie innego typu kompetencji edytorskich oraz tworzenia treści. Jak zaznaczał koordynator projektu „Cyfrowa Szkoła”, każdy podręcznik, który zostanie wprowadzony od września do obrotu, zostanie zrecenzowany przez co najmniej 4 ekspertów merytorycznych,

SIMILAR ARTICLES

0 269